DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartAkerboom, universitair docent Geschiedenis van de patristiek en de theologiedr.

Docent Geschiedenis In het college over de kruistochten vertelt universitair docent Daniëla Müller over het begrip “kruistocht”. Veel verwachting wekte ook Buning's medewerking aan het onder leiding van Rijksarchivaris dr. Voor die academische studie ging Buning's hart uit naar de geschiedenis. Theologie-student Robert Omtzigt over De Boeddha, de vernietiging van de onwetendheid en het drievoudige weten. Daniela Müller, hoogleraar Kerkgeschiedenis van de KTU.

De eigen geschiedenis beleefd en verteld in Limburg. Het Ramadan Festival wordt georganiseerd door Stichting de Samenhang. Vergelijk mijn Woord Vooraf tot de handelsuitgave van Het Herenbolwerk. Het over dit onderwerp bijeengegaarde materiaal, keurig in mappen geordend, is als De Vlaamse Collectie van dr. Tot slot licht ze de veranderingen in de verhouding Islam – Christendom in de Middeleeuwen toe.

Theologie is geen huiskamergesprek of een wetenschappelijk boek, maar een manier om naar de werkelijkheid te kijken. Het doel van het evenement is het stimuleren van de dialoog tussen moslims en niet moslims. Studiereis voor leraren Oostenrijk Raach en Wenen. En het was niet eens nodig daar de tv voor aan te zetten.