DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartAlgemene Militaire Opleiding (AMO)Iedereen begint met de AMO.

Militaire Opleiding Richting VMBO, dit is afhankelijk van de gekozen opleiding. Als BBT'er heeft Danielle per week recht op een halve studiedag. Als je een instroomopleiding voor de Koninklijke Landmacht hebt afgerond, heb je onder bepaalde voorwaarden garantie op een baan bij de landmacht. De vraag is welke maatregelen genomen kunnen worden om de situatie te verbeteren. Riemke wil kan ze de komende twee jaar een opleiding volgen.

Alle officieren worden opgeleid aan de Koninklijke Militaire Academie KMA in Breda. Beroepsgerichte Leerweg, Theoretische Leerweg of Gemengde Leerweg. Helaas, voor deze opleiding zijn er geen brochures aan te vragen. Denk aan schieten, kaartlezen, exercitie marcheren e. Daarna volg je een Functie Opleiding op een locatie elders in Nederland.

Als je 16 bent, of binnenkort 16 wordt, dan kan je een instroomopleiding volgen bij de Landmacht. Je hebt met een paar vrienden in de kroeg afgesproken. Alle onderofficieren worden opgeleid aan de Koninklijke Militaire School KMS in Weert. Het leger moest voor jongeren dus aantrekkelijk worden gemaakt. Nee, gegevens van personen burgers Ún militairen worden niet verstrekt. Je moet goed door de afsluitende keuring zijn gekomen.

De pelotonscommandant pc geeft leiding aan meer dan 30 militairen. Barry is de laatste tijd nogal vaak op oefening geweest. Verzorging met hun werkzaamheden voor militairen in de krijgsmacht. Om te beginnen sta je de eerste paar weken om 6 uur 's morgens op.