DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartAlgemene informatie Cito Hoger onderwijs Toetsen voor Pabo's.

De tegenstanders vrezen dat het basisonderwijs zal verworden tot een stoomcursus CITO-toets-maken. Het verhogen van de bekwaamheid en deskundigheid van allen die betrokken zijn bij de praktijk van het examineren. Hoe hoger de CITO-scores, hoe hoger de status van een school.

De Citogroep heeft voor blinde kinderen opgavenboekjes in braillle gemaakt. Wilt u de toets van het afgelopen jaar bekijken? Er is een Eindtoets voor ouders online beschikbaar pdf-bestand, 500 kB. Cito informatie over onze activiteiten voor voortgezet onderwijs. Haal desnoods elke avond pizza of een McDonalds Happy-meal. Algemene informatie Cito Hoger onderwijs Toetsen voor Pabo's. Lekker aan de slag thuis voor de tv samen met ouders.

Prima dat scholen zich moeten verantwoorden, maar daar is de gemiddelde Cito-score per school absoluut ongeschikt voor. In groep 8 wordt dan vervolgens de ISI-test afgenomen. De Citogroep te Arnhem is verantwoordelijk voor de toets. Verdieping rond e-learning in het Nederlands Hoger Onderwijs. De ontwikkeling van normen en gedragscodes voor het examineren.

Opgaven over husselverhaaltjes, spelling en woordbetekenis. Het bevorderen van kennis en inzicht in de aard, doelstellingen, techniek en praktijk van het examineren. Omdat het helpt bij de voorbereidingen voor de Eindtoets.

De Rijksinspectie is in principe de aangewezen onafhankelijke partij die de kwaliteit van de school toetst. Dick Jansen, wethouder Onderwijs van het stadsdeel Amsterdam Westerpark, vindt dit een motie van wantrouwen aan het adres van de scholen. Dick Jansen is wethouder Onderwijs van het stadsdeel Amsterdam Westerpark en voorzitter van de regiegroep Openbaar Onderwijs Amsterdam. Het creŽren van platforms en andere vormen van overleg voor allen die in de examenpraktijk werkzaam zijn.