DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartAlleen het Belgisch recht is van toepassing op onze contracten.

Back To School Alleen het Belgisch recht is van toepassing op onze contracten. Herstelde of vervangen goederen dienen steeds op de maatschappelijke zetel te worden afgehaald. Om recht te hebben op deze garantie moet het defecte component steeds in de originele verpakking teruggestuurd worden. Van enige andere wettelijke waarborgen of verplichtingen kan geen sprake zijn.

Zonder originele verpakking vervallen alle rechten op deze fabrieksgarantie. Omruilingen vinden steeds plaats in de bedrijfsruimten van Loveno. Goederen uit garantie of niet van Loveno afkomstig, en binnengebracht ter herstelling of upgrading, verblijven in de bedrijfsruimte van Loveno op risico van de klant. Goederen met een aankoopprijs beneden 20 euro zullen enkel worden omgeruild indien het defect wordt vastgesteld binnen een tijdspanne van 1 week na aankoop.