DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartAls je dit niet hebt gedaan moet je een toets maken in het eerste jaar, om deze te kunnen halen is het verstandig een cursus vwo-wiskunde te doen op bv.

Cursus Vwo Beste Yousra, je kan bij ons instromen met een VWO-diploma of een HBO-propedeuse. Het centraal schriftelijk examen wordt afgenomen in een zitting van 180 minuten. Beste happy, het is inderdaad nodig om wel eindexamen wiskunde te hebben gedaan op het vwo. Al voordat hij geschoten was, was de film controversieel. Het Korteweg-de Vries Instituut behoudt zich het recht voor om de cursus uiterlijk 14 dagen voor aanvang te annuleren wegens een te gering aantal deelnemers. De precieze opbouw per vak kun je lezen in de vakinformatie die je van Informatie Beheer Groep ontvangt, nadat je je daar hebt aangemeld voor het examen.

Omdat je eerst een cursus moet doen voor wiskunde als je van havo afkomt, vroeg ik mij af of het na deze cursus ook in je vakkenpakket komt. Het lesgeld van 963 euro is verschuldigd vanaf 18 jaar en wanneer de voltijds opleiding 29 lesuur wordt gevolgd. In dat geval is uiteraard geen cursusgeld verschuldigd. Twee jaar in één betekent leren doorzetten, gemotiveerd zijn, keuzes maken en op jezelf vertrouwen.

Mocht alles tegenzitten, dan is er altijd nog de Herkansingscursus. Hierbij komen zowel de geschiedenis hoe is de multiculturele samenleving ontstaan als de problemen die deze met zich meebrengt aan de orde. Voor instromers met een vwo-diploma is het mogelijk één van de opleidingen van de Academie in drie jaar af te ronden. Je hoeft je dan niet in te schrijven voor Duits 1 of Frans 1 uit het gemeenschappelijk deel.

Als je ervoor kiest om je volledige VWO-diploma te behalen, moet je voor je examen een profielwerkstuk maken en presenteren. En het was niet eens nodig daar de tv voor aan te zetten. Na je vwo-diploma in maar drie jaar een hbo-diploma halen? Dat kan bij de Academie voor stedenbouw, logistiek en mobiliteit. Tevens wordt ingegaan op internationale betrekkingen. Wij adviseren echter de VWO-weg, omdat je dan ook meteen wiskunde op vwo-niveau te pakken hebt. Theo Salemink, kerkhistoricus KTU reisde 10 mei naar Berlijn en maakte de onthulling van het Holocaustmonument mee, inclusief alle commotie er om heen.