DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartAls u alle eindtermen beheerst, kunt u examen doen.

Ter voorbereiding op het mondelinge examen wordt bij voldoende belangstelling een mondelinge examentraining georganiseerd. Dat doen we door met u te bespreken wat de zwakke onderdelen waren en door het meegeven van tips en extra oefenmateriaal. Jij gaat dus uitstekend voorbereid naar het examen. Een spreadsheet is te vergelijken met een rekenmachine. Voor ieder van de zeven ECDL-modules komt een aparte uitgave, alsmede een cassette met daarin alle zeven modules. Maar er zijn ook wereldwijde netwerken, zoals internet. Ter voorbereiding op het mondelinge examen organiseren we bij voldoende belangstelling op een zaterdag een mondelinge examentraining. Als u alle eindtermen beheerst, kunt u examen doen. Maar met een computer heb je veel meer mogelijkheden. Voor iedere module moet u een aantal eindtermen beheersen. Als u zich direct aanmeldt voor alle 7 examens wordt de modulekaart niet in rekening gebracht.

Het examen Secretaresse personeelszaken wordt deels mondeling, deels schriftelijk afgenomen. Als je alle 7 stempels hebt, ontvang je het Europees computerrijbewijs. Het examen Juridisch secretaresse wordt deels schriftelijk, deels mondeling afgenomen.