DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartArtistiek leiders en docenten van de Theaterschool zijn vrijwel zonder uitzondering ook werkzaam in de beroepspraktijk.

Docent Opleiding Artistiek leiders en docenten van de Theaterschool zijn vrijwel zonder uitzondering ook werkzaam in de beroepspraktijk. Hij heeft zich gespecialiseerd in de methodiek van het ervarend leren en oplossingsgericht werken. Docent van Europees Instituut Psychosociale Educatie, Amsterdam. Dit is de grote versie van het liedjesprogramma Rood waarmee Renee momenteel in het theater speelt. Wij zorgen er van onze kant voor dat de student vanuit de opleiding wordt ondersteund bij de uitvoering van zijn of haar praktijktaak. Ton 74 werkt als respectievelijk verkoopster en portier bij Het Centrum voor de Kunsten in Eindhoven.

Het gebouw is gesloten tussen Kerst en Nieuwjaar en gedurende de zomervakantie. Uiterlijk een kwartier voor sluitingstijd dient het gebouw verlaten te zijn. BegeleidingVoor welke vorm u ook kiest, in alle gevallen zullen we u vragen om wat van uw tijd te investeren in het begeleiden van de student.

Zij staan daarmee borg voor een hechte relatie met het werkveld en zorgen gezamenlijk voor de continu´teit, de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs. Het project ontvangt 1,2 miljoen euro overheidssubsidie. Heden; Deelname aan het nationale project Zwerfkunst. Op basis van een assessment bij de toelating krijgt elke student een individueel traject.

Symposium about European ict supported teacher training. Het gaming-project Leren in een virtuele wereld van de Stichting RechtenOnline is ÚÚn van de winnaars van de jaarlijkse prijsvraag van het actieprogramma Maatschappelijke Sectoren en ICT. Uitgave boek Ene van Zundert, verhalen en portretten van Zundertenaren.