DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartBasisschool de Carrousel heeft een overzicht gemaakt van lessen voor alle groepen.

Werkbladen Basisschool Een tafelprogramma en 80 werkbladen en het programma om zelf ook van deze werkbladen te maken. Ongeveer iedere maand wordt een nieuw thema uitgewerkt. De lesbrief bestaat uit een inleiding, werkbladen voor de leerlingen en een handleiding voor de leerkracht. Hoor jij ook bij ons Netwerk? Dan vind je hier alle informatie die voor jou van belang is. Ze zijn bedoeld voor leerlingen van de basisschool, vanaf groep 6.

Basisschool de Carrousel heeft een overzicht gemaakt van lessen voor alle groepen. Iedereen die actief is binnen Technika 10 maakt deel uit van het Technika 10 Netwerk. Een hulpmiddel om werkbladen te maken met diverse sommen. Interessanter zijn echter probleemstellende vragen. In de lespakketten komt zowel de biologie als de ecologie van vlinders aan de orde. Een lesbrief van productschap Vee, Vlees en Eieren over het ei.

Ontdeknet heeft als doelstelling om meer mensen bij het onderwijs te betrekken. Hier kunt u een cd bestellen met bijbelliedjes voor kinderen. Als iets onduidelijk is vraag je de leraar om hulp. Applinet is gerechtigd de prijzen te allen tijde aan te passen.

Je kunt hoofdletters en kleine letters gebruiken zoals je wilt. Herhaal deze bewerkingen voor de andere leeftijdsgroepen. Verschillende projecten die volledig zijn uitgewerkt en kant en klaar vanaf het internet gebruikt kunnen worden. In onze kennissamenleving is het van groot belang dat iedereen overweg kan met computers. De Vlinderstichting heeft een serie lespakketten voor het basisonderwijs samengesteld, met leuke en leerzame opdrachten voor verschillende niveaus.