DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartBeleidsmakers voor het onderwijs hebben vaak een gedegen theoretische opleiding, maar geen ervaring in de praktijk.

Beleidsmakers voor het onderwijs hebben vaak een gedegen theoretische opleiding, maar geen ervaring in de praktijk. In de nieuwsbrieven zijn wij gestart met het beantwoorden van de meest gestelde vragen. De Ouderraad van De Kring nodigt u van harte uit om aan deze zeer actuele thema-avond deel te nemen op woensdag 18 oktober. In de maand augustus vinden de herkansingen plaats. Het hoogtepunt van het vletten bouwen op de Kring was natuurlijk dat er gezeild mocht worden op de Wereldhavendagen in Rotterdam.

Leerlingen,mentoren en andere begeleiders hebben een aantal zonnige maar vooral gezellige dagen samen doorgebracht in Heino en omgeving. Educatieve activiteiten voor volwassenen met een beperkte vooropleiding. Bij voltijdse studie is de nominale duur vier jaar voor de opleiding Wijsbegeerte oude stijl en vijf jaar voor de opleiding Wijsgeer van een bepaald wetenschapsgebied oude stijl. Ik heb dyslexie en op mijn huidige school krijg ik extra hulp. Zwemmen, bosspelen, creativiteit en nog veel meer kwam deze dagen aan bod. Lid van de VPRO? Dan ben je automatisch lid van Backstage.

Als in 1970 op een school in Utrecht de schoolkrant Bulletje wordt verboden, bezetten leerlingen het Gemeentelijk Atheneum. Gast is Harrie van Bommel, lid van de SP-fractie in de Tweede Kamer. Fronter is het Kindvolgsysteem, voor ouders en leerkrachten. Door on line te betalen kunt u binnen 12 uur een wachtwoord krijgen en daarmee alle berichten inzien. De collegeperiodes van de twee semesters lopen van september tot begin december en van eind januari tot begin mei en worden beide gevolgd door een tentamenperiode. Het samen weg zijn heeft de band onder de leerlingen flink versterkt.

Betaalt u liever met factuur of hebt u erge haast, bel dan even 030-2881286. Wanneer u minder dan 68 berichten per maand of 781 berichten per jaar wilt opvragen, bent u goedkoper uit met Teletik.