DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartBeschrijving van de stappen voor een nieuw beoordelingsbeleid bij competentiegericht leren (in het beroepsonderwijs).

Competentiegericht Onderwijs Dit boek beschrijft een visie op toetsen, beoordelen en waarderen binnen competentiegericht leren. Een uitstekende manier om je ambitie te tonen is het volgen van een opleiding of cursus. In deze uitgave staat de invulling van competentiegericht leren en opleiden centraal. Dit wordt uitgewerkt in procedures, instrumenten en toetsvormen. De proeftoetsen geven een goed beeld van wat competentiegericht toetsen in de praktijk betekent.

Praktijkvoorbeelden van werken met portfolio bij kinderen in het basisonderwijs die zijn toegespitst op het leerprogramma Kansrijke Taal. Uiteenzetting van de begrippen, de implementatie en een checklist. Competentiegericht opleiden vraagt om competentiegericht toetsen.

Het onderwijs verandert en wordt steeds meer gebaseerd op competenties. De manager, de baas, de leidinggevende, de chef, de stuurman. De leerlingen leren in realistische situaties en oriŽnteren zich daarmee op de betekenis van verschillende activiteiten in een voor hun mogelijke rol in de maatschappij, in het vervolgonderwijs en in de beroepspraktijk. De leerlingen organiseren zelf, met begeleiding van de docent, het leerproces.

Voor het beroepsonderwijs betekent dit dat de kernactiviteiten van een beroepsbeoefenaar getypeerd moeten worden in kernopgaven. De leerlingen leren actief, in uiteenlopende didactische werkvormen, zowel individueel als in groepen. Een baan in het onderwijs is meer dan elke dag voor de klas staan.