DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan Ligthart



Bij de Wiskunde 1e graads lerarenopleiding (master Science Education) kunnen alle ingestroomde studenten in aanmerking komen voor de beurs.

Lerarenopleiding Wiskunde Oplossingsmethoden van leerlingen in het voortgezet onderwijs voor het vak wiskunde. Welke soort fotografie je ook wilt beoefenen, je hebt een gedegen technische basis nodig om écht goede foto's te m. Natuurkunde gevolgd en drie studenten de lerarenopleiding Scheikunde. Na deze opleiding kun je echter ook flexibel werken. Informatica, waarvoor veel jonge wiskundeleraren ook belangstelling hebben. Voor het opstellen van je schriftelijke aanvraag kun je gebruikmaken van de Voorbeeldbrief Examencommissie.

Vosbeek waren reeds gepromoveerd toen zij aan de lerarenopleiding begonnen. Iedereen denkt wel met plezier terug aan een bepaalde leuke leraar of lerares uit zijn middelbare schoolperiode. Als je op basis van je Elders Verworven Competenties vrijgesteld wilt worden van bepaalde modules, dan kun je een schriftelijke aanvraag indienen bij de Examencommissie Lerarenopleidingen Voortgezet onderwijs van Windesheim. Het vaak technische werk met veel stress gaat hen tegenstaan. De beslissing in bezwaar van het College van Bestuur wordt gegeven in de vorm van een voor beroep vatbare beschikking, onder vermelding van de bevoegde rechter en de beroepstermijn.