DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartBij de eindtermen van de exameneenheden zijn toelichtingen gemaakt.

De derde zending medio maart vanuit de IB-Groep bevat de papieren examendocumenten voor de kandidaten. Tenslotte kan, als de school daarvoor kiest, aan de kandidaat bij alle vakken de mogelijkheid worden geboden de computer als schrijfgerei te gebruiken. Informatie over lopende en toekomstige ontwikkelingen tijdens een eendaagse conferentie over de examens in het voortgezet onderwijs. Voor een compleet overzicht is het aan te raden het boek te bestellen. De eindtermen en stofbeperking van dit Thema staan in bijlage 5.

Het onderwerp van het centraal examen is Rede en religie. Door het bedrag dat is gemoeid met de onkostenvergoeding met ingang van 1 januari 2007 op te nemen in de lumpsum kan de 2e corrector zich voor een vergoeding voortaan wenden tot zijn bevoegd gezag. Door de uitbreiding met K6 wordt dan ook de examenstof feitelijk niet uitgebreid.