DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartBijlage 3 Tijdschema centraal examen 200815 kb ca.

Examens 2008 Bijlage 3 Tijdschema centraal examen 200815 kb ca. Als alles dan naar wens verloopt, hopen we op de dag van de uitslag 31 januari a. In het examenjaar 2008 kan derhalve nog gekozen worden voor het cse GL. Ook over de aparte kijk-en luistertoetsen twijfel ik, het digitale examen bestaat al voor een groot deel uit kijk-en luistergedeeltes, het wordt een beetje dubbelop om dit ook nog eens apart er naast te gaan toetsen. De eindexamens havo en vwo vallen nog onder het oude regime. Bespreek duidelijk hoe je het examen wil doen tot 1 april mag je nog kiezen en overleg hoe je hier naartoe werkt. Cito raadt scholen aan om in 2008 al mee te doen omdat de verwachting is dat het in 2009 wel verplicht is. Per 1 januari 2008 verandert het theorie examen voor de auto.

Het theorie examen wordt dus verzwaard en de nadruk wordt anders gelegd. Nederlands alle schooltypen is hier opgenomen vanwege de mogelijkheid bij schrijfvaardigheid opdrachten en samenvattingen de computer als tekstverwerker in te zetten. Voor de beroepsgerichte vakken uit de sector landbouw zijn derhalve nog geen syllabi vastgesteld. Voor de algemene en beroepsgerichte vakken zijn de examenprogramma's wel vastgesteld door OCW. De syllabi voor vmbo zijn vastgesteld en beschikbaar via Examenblad. De vastgestelde examenprogramma's en syllabi zijn te raadplegen via Examenblad. Het door jou gekozen theorie examen is nu voorbereid. Alle theorievragen voldoen aan de nieuwste Europese richtlijnen. Scholen kunnen op vrijwillige basis meedoen aan de Pilot.

Graag hoor ik van collega's wat zij voornemens zijn. De nieuwe vragen bestaan uit een foto van een "mogelijk gevaarlijke situatie". Grafimedia, transport en logistiek en voertuigentechniek maken geen deel uit van de vijf groepen. Transport en logistiek en voertuigentechniek houden vooralsnog een cse GL. Het schoolexamen in de vierde klas havo en vwo valt onder de nieuwe geglobaliseerde examenprogramma's. De kans dat het sneller verplicht wordt lijkt me groter naarmate er meer scholen al eerder mee gaan doen, tenzij er allerlei problemen opduiken natuurlijk.