DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartBoomUitgever van onder meer de Delftse methode, Nederlands voor buitenlanders.

Learn OnlineNederlands leren met behulp van interactieve taaloefeningen. Beleid; Certificering, eindtermen, toetsing; Cultuurkunde; . De wildcard staat voor 0 of meer willekeurige tekens.

Noord Nederlandsche Boekhandel, Friese en Nederlandse Boekhandel, meer dan 200,000 titels online. MalmbergMet informatie over methoden NT2-onderwijs Opstapcursus NT2, Nieuwe buren, Nieuw Perspectief, Alfa, Startpunt. Nederlands is de officiële taal in Nederland, Vlaanderen en Suriname. Dialecten, minderheidstalen en regionale talen die in Nederland worden gesproken. Voor groepen kunnen ook cursussen op maat worden verzorgd. Hier kunt u de prijzen van producten onderling vergelijken en de basisinformatie bekijken.

Er is ook een Community Nederlands als tweede taal. MulticultureelpleinPresentatie van organisaties die zich op verschillende terreinen bezig houden met de multiculturele samenleving. Het projectbureau van het centrum ontwikkelt educatieve producten en projecten voor het onderwijs aan allochtone en autochtone leerlingen en cursisten. Je kunt hoofdletters en kleine letters gebruiken zoals je wilt.

NedWebOnline-informatie voor de neerlandistiek van de Nederlandistik in Wenen. ZwijsenMet informatie over anderstaligen en NT2 Lezen doe je overal, Taaltoets allochtone kinderen, Allemaal taal. John Piek's Taal-LinksHandige links, voor mensen die zich op de één of andere manier met taal bezighouden. Wil je objecten verkopen? Open je eigen eBay-winkel . Geschiedenis van de Nederlandse taalVan Het Gotisch en Oudnederlands tot het Poldernederlands.

Stichting VADAZeer omvangrijke verzameling links op het terrein van de multiculturele samenleving; er is een aparte ingang voor talen. Vervelend, want nu wordt goed spellen nog moeilijker. Noord Nederlandsche Boekhandel, Friese en Nederlandse Boekhandel, meer dan 138000 titels online. Duizenden links naar kennisbronnen over allerlei onderwerpen.