DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan Ligthart



Cito informatie over onze activiteiten voor voortgezet onderwijs.

Voortgezet Onderwijs Het openbaar onderwijs wil dan ook iedereen een passende opleiding bieden. Op het Werkstuknetwerk staan meer dan 100 werkstukpakketten met verschillende thema's. Iedere school is anders, wat blijkt uit de opleiding, maar ook bijvoorbeeld uit de sfeer of de inrichting van het gebouw. Meer weten hierover? Voor jou staan er op Schoolbieb. Ik wil graag naar het Ichthuscollege aan de Bruggertstraat.

Opstel schrijven? Profielwerkstuk maken? Je vindt alle informatie die je hiervoor nodig hebt op Schoolbieb. Hiernaast kunt u de agenda downloaden van de eerste Algemene Ledenvergadering van de VO-raad. Een profiel kiezen doe je in de derde klas van het havo of vwo.