DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartDaarom moeten kinderen onderwijs krijgen over de hele wereld.

Vrij Onderwijs Openbaar onderwijs is daarom een prima middel voor de noodzakelijke kennis, vaardigheden en cultuur anno 2007, 2008 en 2018. Dat zal vooral door fundamentalisten en streng gelovigen worden aangepakt om hun kinderen verder in deze overtuiging te onderwijzen. Daarom moeten kinderen onderwijs krijgen over de hele wereld. Het toewijzen van specifieke studiegebieden en opleidingen aan bepaalde instellingen.

Mijn eis was dat hij onderwijs zou volgen, maar ik vond dat dat zoveel mogelijk moest kunnen binnen zijn voorwaarden. De overduidelijke decentralisatie in vergelijking met de periode vr 1989 heeft de zelfstandige beslissingsruimte van instellingen doen toenemen, maar verdient toch enige nuancering. Waarom hebben we eigenlijk Staatsonderwijs? Kunnen we onderwijs niet gewoon beter zelf verzorgen? Homeschooling is een succes in de VS. Als een kind daar zegt voor te kiezen, houdt het vaak in dat hij bang is voor de buitenwereld en lijkt het mij zinvoller om iets aan die angst te gaan doen, in plaats van hem een een schijnveiligheid te bieden. Daar wij steeds dichter bij elkaar leven, zijn dat essentiele zaken die een kind nodig heeft om zich later makkelijker te kunnen handhaven. Uitsluitend in het enge kringetje van het gezin verblijven stimuleert volgens mij echter niet de geestelijke groei van een kind. Zeker als die anderen de overheid is die kinderen opvoedt om goede gehoorzame staatsburgers slaven te worden. Omdat ik veel ben verhuisd hield dat in dat hij op openbare zwarte scholen heeft gezeten, katholieke scholen en zelfs een jaar op een christelijke school. Hij koos altijd voor de school waarop de buurtkinderen zaten. Gevolg is dat mensen mensen voor hem zijn, ongeacht geloof, levensvisie of huidskleur. Heb hem van kleins af aan laten meekiezen voor de school.

AlertPopup 'Jij hebt al een melding gedaan bij dit bericht. Het is een filosofische revolutie die in de vorm van een actiethriller wordt verteld. De overheid heeft slechts beperkte invloed, ouders kunnen wel degelijk bijdragen aan het ontwikkelen van het zelf denken van kinderen en aan stimulatie om te ontdekken. Voor mij als ouder was het belangrijker dat hij wist dat er keuzes waren en dat hij leerde dat hij niet machteloos was.