DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartDat staat in het onderwijsverslag van de Inspectie van het Onderwijs.

Het belang van het kind op goed onderwijs en integratie in de samenleving is in beginsel belangrijker dan de wens van ouders om hun kind zelf les thuis te geven. Hier zal een toenemend aantal collecties al dan niet geordend naar vakgebied worden gepresenteerd. Ruim de helft van de scholen in het voortgezet onderwijs heeft last van agressieve ouders. Scholen dienen ouders en maatschappelijke instellingen vroeg te betrekken bij een toename van absentie op school.

Dat staat in het onderwijsverslag van de Inspectie van het Onderwijs. Uitspraak 46Aanpak van voortijdig schoolverlaters moet grote prioriteit krijgen van de lokale overheid. Frans Weisglas Voorzitter Tweede Kamer en Yvonne Timmerman-Buck Voorzitter Eerste Kamer krijgen het eerste exemplaar van het boek Dubbelspel bij de start van de campagne "Nederland leest". De voorgestelde nieuwe wet verplicht nieuwkomers en ook oudkomers in te burgeren. De noodzakelijke procedures zijn hiervoor aangegeven. Derde Kamer der Staten-GeneraalIn de Derde Kamer kunnen alle kinderen van Nederland debatteren over onderwerpen uit de politiek.

We gaan er vanuit dat je voor de lunch zelf een pakketje meeneemt. Nederlandse kiesgerechtigden die hun stem in het buitenland willen uitbrengen kunnen dat dit jaar via internet doen. In verband met de planning graag uiterlijk twee weken van tevoren. Als u geen RSS-reader heeft kunt u op de hoogte blijven via Mijn profiel. Jaarboekje van de Bond van Nederlandsche Onderwijzers.