DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartDe Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs.

Inspectie Basisonderwijs De eerste vijf tabellen hebben betrekking op de belangrijke kenmerken van goed basisonderwijs. Ik vertelde haar dat op andere scholen de juffen en meesters niet weten wat een verkeerd begrepen woord is. Om de centrale vraag te kunnen beantwoorden heeft de inspectie kennis genomen van relevante schooldocumenten en van vragenlijsten die door de directeur zijn ingevuld.

In deze tabellen is aangegeven of de inspectie die kenmerken in voldoende of onvoldoende mate op de school heeft aangetroffen. De school heeft extra tijd gepland voor leerlingen die moeite hebben met de Nederlandse taal. Als de inspectie heeft geconstateerd dat in deze schooldocumenten wettelijk vereiste onderdelen ontbreken, heeft zij daarover afspraken met de directie gemaakt. De leraren betrekken de leerlingen bij de les door het stellen van open en uitdagende vragen. De Boemerang is een openbare, speciale school voor basisonderwijs in een buitenwijk van Apeldoorn. De afstemming van het leerstofaanbod op de onderwijsbehoeften van de leerlingen levert de leraren problemen op, omdat van de leerlingen die worden aangemeld geen onderwijskundig rapport of andere informatie beschikbaar is.

De inspectie heeft met de directeur afgesproken dat de onderwijstijd zal worden gecorrigeerd. De klassenorganisatie is in de groepen doelmatig en efficient. Vernietigend rapport van de Inspectie van het Onderwijs betreffende de Scientology basisschool Lafayette. We moeten er voor waken alleen maar prestatiegericht te gaan denken. Bij het toezicht gaat de inspectie na of de praktijk van het onderwijs in de school in overeenstemming is met de doelstellingen en bepalingen in de wet en met de bedoeling van de wetgever.

Derhalve waardeert de inspectie deze indicator niet. Oproep aan iedereen die erover droomt ooit in Almere Poort . Ook gaat de inspectie na of enkele schooldocumenten op het punt van volledigheid, realiteitsgehalte en functionaliteit voldoen aan de bedoeling van de wetgever. Vraag van de docentDe docent, die openlijk voor zijn homoseksuele voorkeur uitkomt, vroeg zijn werkgever in het veiligheidsbeleid expliciet aandacht aan homotolerantie te besteden.