DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartDe Schooltv-beeldbank is een product van Schooltv en is in nauwe samenwerking met Kennisnet tot stand gekomen.

School Tv De voorschoolse opvang is ook direct weer van start gegaan en loopt goed. Over diverse onderwerpen kunnen filmpjes bekeken worden. Er komen steeds meer signalen van scholen en jeugdhulpverleners van toenemend schoolverzuim door pesten via computer of mobieltje. Er zijn er de komende dagen honderden te zien in Waalre. Een Brits paard dat zijn stalgenoten 's nachts wakker hield met oorverdovend gesnurk, kan dankzij een operatie weer vrij ademhalen. De publieke omroep biedt sinds kort digitale themakanalen.

Bij vak scheikunde, onderdeel bindingen wordt bij twee filmpjes het zelfde pictogram gebruit. Multimediale lessen voor het basis en het voortgezet onderwijs. Het afgelopen jaar is het aantal registraties door 120 scholen van zware pestincidenten verdubbeld naar zeshonderd.