DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartDe VerbeterMeter betrekt leerlingen bij het verbeteren van de kwaliteit van de school.

De VerbeterMeter betrekt leerlingen bij het verbeteren van de kwaliteit van de school. Alleen na toevoeging aan onze database krijgt u bericht. Internetwijzer Basisonderwijs onderhoudt alleen een scholenlijst voor het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs.

Scorecard aan de slag is gegaan en een basisprocedure voor het opstellen van een kwaliteitskaart. Association of Spanish Schools in Málaga, Association of Spanish Schools in. Onderwijs en in het bijzonder Toetsing via Internet.

De belangstelling in het onderwijs voor filosoferen met kinderen is flink aan het groeien. Beschrijving van de vijf stappen van het CPS-model voor collegiale visitatie. De spotjes worden geproduceerd door particuliere productiebedrijven en de begeleiding ervan ligt meestal in handen van de Dienst Publiek en Communicatie. Wim Buse, van obs de Mondriaan, is al aan de slag gegaan met de teams van de Griffioen, de Albatros en Noordhove zie foto. In de Statenschool in Dordrecht heeft men hier jarenlang uitstekende ervaringen mee.

Op 29 september is het team van 40 kandidaten voor de Tweede Kamer vastgesteld. Schooladviesdienst Regio Nijmegen 1988, Schooladviesdienst regio Nijmegen, Wijchen. Lijsttrekker Alexander Pechtold en de andere kandidaten trekken van regio naar regio. Daarna houden leerkrachten en leerlingen open interviews met leerlingen en maken ze een verbeterplan. Vanwege het grote aantal aanmeldingen is het niet mogelijk om op alle suggesties te reageren.