DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartDe activiteiten van de Brede School bestaan voor een groot deel uit het organiseren van naschoolse activiteiten.

Brede School Deze uitgave is een instrument voor de opbouw en het beheer van de collectie in de schoolmediatheek van het primair onderwijs. De resultaten en producten van het Casanova project zijn beschikbaar. School Film Festival is een activiteit van het Nederlands Instituut voor Filmeducatie NIF voor het primair en voortgezet onderwijs. Beweging is hierbij een belangrijk thema, maar er is ook aandacht voor bijvoorbeeld techniek.

Op alle drie de niveaus speelt dat het bouwen aan brede scholen niet alleen met stenen gebeurt, maar dat het ook mensenwerk is. Stand van zaken proefprocedure arbeidstijden bij de brandweer19. Het aantal brede scholen in Nederland neemt spectaculair toe. De gemeente Almere besteedt de komende drie maanden op vijf . Deze uitgave is een instrument voor de opbouw en het beheer van de collectie in de schoolmediatheek van het voortgezet onderwijs.