DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartDe combinatie van opleiding, eigen praktijk en publicaties is gedurende meer dan dertig jaar een van de kwaliteitspijlers van onze organisatie.

Supervisie Opleiding Naast cursussen en opleidingen voor professionals bieden wij ook programma's aan voor een breed publiek. Wij vertrekken van het gegeven dat tussenmenselijke verhoudingen en communicatie zeer complex zijn. De combinatie van opleiding, eigen praktijk en publicaties is gedurende meer dan dertig jaar een van de kwaliteitspijlers van onze organisatie. Vele invloeden spelen een rol, waardoor een zo breed mogelijk zicht en probleemanalyse noodzakelijk zijn. De systeemtheorie bleek op dat vlak een doeltreffend kader te zijn.