DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartDe computer wordt al gebruikt bij een groot aantal centrale examens vooral in het vmbo.

Examens Vmbo Ontvangst per niet-aangetekende post van de erratumbladen op de opgaven voor het eerste tijdvak centrale examens. Dit zijn Regionale Onderwijscentra ROC's of particuliere instellingen. Informatie over lopende en toekomstige ontwikkelingen tijdens een eendaagse conferentie over de examens in het voortgezet onderwijs. Van bovengenoemde merken zijn ook de lagere typen toegestaan. Voor anderen dan de examensecretaris en de desbetreffende examinatoren blijven de examendocumenten geheim. Als een kandidaat op 23 mei volgens het rooster in drie vakken centraal examen zou moeten afleggen, moet de school zich wenden tot de inspectie.

Het uitgangspunt voor vmbo TG, havo en vwo is dat uiteindelijk elke kandidaat in elke sector of elk profiel bij tenminste één centraal geëxamineerd vak een examen met computertoepassing krijgt. Een bundel opstellen over anderhalve eeuw Nederlands bestuur in de Indonesische archipel. Deze vorm van computergebruik komt voor in de CSPE's voor de beroepsgerichte programma's de theorietoetsen, in de pilot voor de algemene vakken vmbo bb en straks kb en bij de kunstvakken. Alle producten zijn methode onafhankelijk en lenen zich zowel voor klassikaal als zelfstandig gebruik. Het gebruik van de tekstverwerker dat bij alle examens is toegestaan valt uiteraard ook het gebruiken van standaard programmatuur. Besloten is voorts het tweede tijdvak op dinsdag ipv woensdag af te nemen, om iets meer ruimte voor eerste en tweede correctie te maken.