DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartDe examencommissie van de opleiding kan vrijstelling verlenen van een of meer colloquium doctum-eisen, indien de commissie van mening is dat de aspirant-student over voldoende kennis beschikt.

De examencommissie van de opleiding kan vrijstelling verlenen van een of meer colloquium doctum-eisen, indien de commissie van mening is dat de aspirant-student over voldoende kennis beschikt. Denk aan kwesties als de zorg om het milieu, het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen, het beheren en behouden van de natuur en het verbeteren van landbouwtechnieken voor de derde wereld. Je kunt in ieder geval 2,5 tot 3 jaar full-time reserveren voor de biologiestudie. Dat eerste is natuurlijk vooral in je eigen belang. Vaak is een opleiding bereid bij heel speciale wensen een programma op maat te formuleren.

Kijk bij jouw Researchmaster MPhil voor de informatie over de start van de studie. De door een * gemarkeerde velden dienen verplicht te worden ingevuld. Ook op andere terreinen is biologische kennis onontbeerlijk. Inclusief powerful marketing tools, zoals nieuwsbrieven, Cross-selling, Bundling etc.

De keuzemogelijkheden aan specialisaties zijn vooral in de laatste twee jaar enorm groot . UvA Proefstuderen vindt plaats op vrijdag 30 maart 2007. Het ringen van vogels wordt vaak gedaan door hobbybiologen. Webhosting, domeinnamen en Virtual Private Servers. Je wordt schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing van de Examencommissie. StudiegidsHet antwoord op een breed scala aan studiegerelateerde vragen is te vinden in de studiegidslees verder.

Is het een flirt of is het voor langer? Doe de test. Immunologie, niertransplantatie en glomerulaire nierziekten UMCN, St. Look at your Rearchmaster MPhil for information about the start of the study. Zie voor algemene opmerkingen over de voorbereiding op het colloquium doctum de onderste verwijzing.