DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartDe islam binnen de katholieke godsdienstlessen in het basisonderwijs.

Het kleurrijk ge´llustreerde vakantieboek is, ook voor kinderen die niet op Chouette zijn geabonneerd, het ideale middel om op een speelse manier hun Frans verder bij te schaven en in te oefenen. De communicatieve aanpak en gestructureerde opbouw stimuleren de zelfredzaamheid. De islam binnen de katholieke godsdienstlessen in het basisonderwijs. Bij die gelegenheid sprak bisschop Paul Schruers de aanwezigen toe. Een duidelijk gestructureerd handboek, opgebouwd uit 15 transparante modules.

Hitchinson het artikel "Islam en Katholiek onderwijs". De avond werd georganiseerd door Kerkwerk Multicultureel Samenleven bisdom Hasselt.