DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartDe medewerkers van de Servicebalie onderwijs vormen het eerste aanspreekpunt voor studenten voor alle, zeer diverse, soorten studentenvragen.

De medewerkers van de Servicebalie onderwijs vormen het eerste aanspreekpunt voor studenten voor alle, zeer diverse, soorten studentenvragen. De grootte of het lettertype van de letters bevalt mij niet. Doel van de sectie is het bevorderen van goed natuurkunde onderwijs op alle niveaus. Doorgaans kunnen zij veel vragen over de studie direct beantwoorden.

Daarnaast zijn er enkele nieuwe ondersteunende taken ondergebracht. Bij problemen die verder reiken dan de studie zelf zal de studieadviseur zo nodig doorverwijzen naar de Studenten Service Centrum, voor afspraken met een studentendecaan of -psycholoog. Colloquium doctumVoor aankomende studenten die niet in het bezit zijn van een VWO-diploma of een daaraan gelijkgesteld getuigschrift.

Ook de facultaire coordinatie van de roostering, hoort bij de taken van de afdeling. De Sectie maakt hiertoe gebruik van kennis en ervaring van alle NNV-leden. De inzet van stemcomputers bij verkiezingen blijft onderwerp van kritiek. Indien zij je niet kunnen voorzien van een antwoord, dan maken ze een afspraak voor je met één van de studieadviseurs.