DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartDe onderwijzeressen verdienen aanvankelijk hetzelfde salaris als hun mannelijke collega's.

Onderwijzer Binnen de onderwijzersstand bestaan vanwege de verschillende schooltypen aanzienlijke verschillen. De nadruk komt meer te liggen op een landelijke verbondenheid. In het openbaar onderwijs komen bevoegde onderwijzeressen pas sinds 1860 voor. Opvallend is de relatief hoge graad van alfabetisering in de Gouden Eeuw. In 1838 ziet in Rotterdam de Algemeene Onderwijzers Vereeniging het licht.

De onderwijzeressen verdienen aanvankelijk hetzelfde salaris als hun mannelijke collega's. Sommige artikelen zijn online alleen beschikbaar voor vaste-abonnees. Buddingh, een onderwijzer van een betere bijzondere school wordt de voorzitter.

Pas dan zult u merken hoe u bepaald gedrag kunt ombuigen naar ander, gewenst gedrag. Voor bestrijding van de onkosten wordt een kas gevormd uit kleine maandelijkse bijdragen en uit boeten. In 1845 telt het genootschap reeds 75 aangesloten verenigingen met gezamenlijk 1092 leden. Het gegeven dat India nu al worstelt met een tekort aan faciliteiten en gediplomeerde leerkrachten, maakt de haalbaarheid van het bovenstaande grondrecht nagenoeg onmogelijk. In 1896 komt het tot oprichting van een kweekschool voor meisjes. Later wordt dit gevolgd door landelijke stakingsacties, waaronder een meerdaagse tegen salariskorting. In 1784 wordt door de doopsgezinde predikant uit Monnikendam J.

Veelal worden de typografen gezien als de eersten die zich organiseerden. Zodra er geld overgemaakt is, wordt het zo snel mogelijk naar u toe gestuurd. Vanwege deze wet groeit het aantal schoolmeesters flink. Een jaar eerder had Nico Rijnders dezelfde overstap al gemaakt. Bode wordt gepromoveerd tot landelijk orgaan van de vereniging. Er kan dus nauwelijks van een landelijke organisatie worden gesproken. De wet haalt het met de kleinst mogelijke meerderheid. Er is veel verzet tegen het wetsvoorstel met name uit confessionele hoek. Een jaar later werd de transfer echter alsnog beklonken. Voor de schoolmeesters zijn de omstandigheden aan het begin van de 19de eeuw gunstiger dan voor de werklieden.