DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartDe opleiding Informatica kent een intensieve studiebegeleiding.

Studie Informatica In korte tijd heeft de informatica zich ontwikkeld tot een zelfstandige wetenschap. Bij de masteropleiding Media Technology draait 't om hoe je met behulp van technologie vernieuwing kunt realiseren; technologie en creativiteit worden samen gebracht. Dit kan de studieduur in meer of mindere mate verkorten. Maar een heleboel studenten zijn vooral ook sociaal ingesteld.

In DiskIdee Radio podcast nummer 13 interviewt Jozef Schildermans DiskIdee-stagiair Kevin Leppens, die binnenkort afstudeert als Bachelor in de Informatica. Leren rekenen met punten, lijnen en vlakken in de 3-dimensionale ruimte. Je kunt informatica studeren met een mbo-vooropleiding op niveau 4.

De invalshoeken binnen de informatica zijn gevarieerd. Kun je alle ware dingen bewijzen? Dit soort problemen komen aan de orde bij het vak Logica. Het is zeer goed mogelijk de studie in deze periode af te ronden. In dit geval dient men voldoende wiskunde in het vakkenpakket te hebben. Net als de overige jaren is ook het eerste studiejaar is in twee semesters verdeeld.

Informatica is een nieuw vak en een snel groeiende wetenschap. UvA Proefstuderen vindt plaats op vrijdag 30 maart 2007. In de latere jaren van de studie is ook plaats voor een bijvak. Deze groepen zijn niet erg strikt gescheiden, maar hangen op veel punten sterk met elkaar samen. High performance computing, Beeldinformatica en Parallelle systemen.