DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartDe opleiding, bestaande uit 2 modules, omvat in totaal 12 dagen.

Supervisie Opleiding Deze opleiding wordt verzorgd in samenwerking met het Centrum voor Klinische Pastorale Vorming van de Symfora-groep te Amersfoort. Hennie Kievit is als geestelijk verzorgster werkzaam bij de Symforagroep en is tevens werkzaam als supervisor en trainer KPV. De opleiding, bestaande uit 2 modules, omvat in totaal 12 dagen. Female Development Program voor voor vrouwelijke advocaten. De sio kan een verbinding leggen tussen de traditie van de pastorale supervisie in Nederland en het zogenaamde Nederlandse supervisieconcept. De 5 CD's zijn geschikt voor iedere muziek cd-speler. De sio is in staat het voorgaande te integreren in de eigen praktijk van pastorale supervisie. De sio is in staat religieuze communicatie als de specifieke context van pastorale supervisie te waarderen en te hanteren.

Supervisie is een product waar meer en meer vraag naar is. Het minimum aantal deelnemers is 6, het maximum is 9. De sio formuleert een initieel eigen beleid inzake pastorale supervisie. Het verbeteren van je persoonlijk functioneren in je eigen werksituatie. De sio heeft kennis van en inzicht in de ontwikkelingen van de pastorale supervisie in Nederland en de belangrijkste discussiepunten in deze. Dat maakt het beroep van supervisor een vak van de toekomst. Marianne van Binnendijk en Peter de Wilde treden op als docenten in deze leergang.