DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartDe opleiding moet zijn afgesloten door een gereglementeerd examen.

Opleiding Psychotherapeut De opleiding moet zijn afgesloten door een gereglementeerd examen. Meeverhuizende partners krijgen hulp via Nooderlink bij het vinden van een passende functie. Folder met verdere informatie bij de RINO's verkrijgbaar. Het traject LifeCoaching, met daarin achtereenvolgend Persoonlijke LifeCoaching, Interpersoonlijke LifeCoaching, LifeCoach Trainer, Re´ntegratie LifeCoaching en Executive LifeCoaching. Binnen de multidisciplinaire setting heeft de aios de gelegenheid een eigen positie te vinden ten aanzien van de rol van de psychiater binnen behandeling en beleid. Zij is verbonden met de Noordzee door het Noordzeekanaal.

Stage van 30 werkdagen in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Een stuk duidelijker en meer voor de hand liggend voor de klanten. Alle RINO-docenten zijn experts op hun vakgebied en hebben jarenlange ervaring in de praktijk van de hulpverlening.

Een aantal creatief therapeuten is zelfstandig en heeft een eigen praktijk. Mededingingsautoriteit NMa de nieuwe regelingen betreffende economische gelijkheid. Verandert er iets voor de afgestudeerde therapeuten van de Academie? Nee, niet echt. De stad ligt in de provincie Noord-Holland, aan de monding van de Amstel en aan het IJ. De cursussen in ons nascholingsaanbod richten zich op hulpverleners die werkzaam zijn in GGZ-instellingen en in eigen praktijk.