DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartDe resultaten komen juist na een week van geweld op deze scholen.

Mbo Scholen Zeker 85 mbo-opleidingen mogen geen examens meer afnemen. De schoolleiding wilde hem daarom schorsen of naar een andere school begeleiden. De resultaten komen juist na een week van geweld op deze scholen. Op ROC's in Oss en Rotterdam waren steekincidenten. Het is voor het eerst dat de overheid ingrijpt en mbo-opleidingen onder curatele stelt. Het is inderdaad weer zo'n allochtoon met de nodige. Scholen zonder licentie kunnen namelijk bij andere opleidingen terecht. De maatregel betekent niet dat mbo-ers geen examen kunnen doen. Ach, aan degenen die zich nog druk maken om geweld.

Studenten kunnen examens doen bij andere instellingen. Middelbaar Beroeps Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs. Vijf vragen over het nieuws van de afgelopen 24 uur. Dat schrijft staatssecretaris van Onderwijs Van Bijsterveldt aan de Tweede Kamer. De 18-jarige jongen die vanmorgen een medeleerling neerstak, was een week geleden ook al betrokken bij een vechtpartij. Het slachtoffer kreeg op het binnenplein van de school ruzie met een groepje medeleerlingen, meldt het Brabants Dagblad.