DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartDe resulterende studielast mag maximaal 1600 uur zijn.

Havo 1 Jaar Toen is het allemaal erg snel gegaan; ben met fast-track programma binnen Hilton begonnen en heb daarvoor een paar jaar in Londen gewoond. Gelukkig waren de vakken wiskunde, biologie en economie net mijn sterke vakken. Voor de lessentabel HAVO, vakkenpakket en de profielen verwijzen wij naar bijgevoegd WORD-bestand. Iemand zei om terug te gaan naar het oude systeem van de jaren 80. De verandering van de activiteit gedurende een jaar is te verwaarlozen. Er zijn nml bijna nergens mensen te vinden om deze in te vullen. De huidige en vernieuwde 2e fase is bijna identiek aan die van 30 jaar geleden.

De resulterende studielast mag maximaal 1600 uur zijn. Er zijn genoeg mensen die geld als water verdienen daarmee. Inmiddels ben ik General Manager van een hotel in Brussel, waar ik al weer zo'n 3 jaar woon. Een schema van de opbouw van profielen en vakken vindt u hier. Waarom niet gewoon erkennen dat het niet werkt, en terug naar het oude, vertrouwde jaren-80 model van lbo,mavo,havo,vwo, gymnasium? Werkte perfect. Die mogelijkheden kunnen worden besproken in een intakegesprek. Dat zijn de doelstellingen waarop de vernieuwing van de tweede fase van havo en vwo is gebaseerd. De aanduiding mbo-2 verwijst naar het 2e leerjaar in het mbo. Cassinisonde gelanceerd voor een reis naar de planeet Saturnus. Weer een nieuw systeem is ook niet altijd een oplossing.

Statistieken van Onderwijs en Wetenschappen, Heerlen, 1991. Het dient van tevoren duidelijk te zijn, hoe de cijfers per vak van het eindrapport tot stand komen. Viermaal per jaar behalve in het laatste examenjaar krijgen de leerlingen een rapport met een periodecijfer. Dat gene waar in het bedrijfsleven steeds meer vraag naar is. Vorig jaar heb ik zo ongeveer de helft van mijn vakken behaald. Echter kan het voor andere kinden dat hun manier van ontwikkelen zijn. Tjonge wat leuk om te lezen hoe het met een aantal mensen van onze klas gegaan is! Ik kijk met veel plezier terug op Havo 4 en 5. In augustus 2007 gaat de vernieuwde tweede fase in, te beginnen met havo 4. De cijfers op het eindrapport zullen opgesteld worden op grond van het gewogen gemiddelde van de voorafgaande rapporten. In het regulier onderwijs is dit minimaal 3200 uur. De sonde zendt gegevens naar de aarde door middel van radiosignalen.

Ze kunnen beter overbodige tijdverslindende vakken afschaffen en meer tijd in belangrijke vakken als wiskunde, economie, Nederlands en Engels stoppen. De GIVON, de getrapte indeling naar voltooid onderwijsniveau, BPA-nr. Wat ik vooral wil zeggen is dat jij creatieve vakken niet weg moet strepen als onzinnig alleen om het feit dat jij het niet snapt en onzinnig vind. Over welke kwaliteit wordt hier gesproken, ik dacht dat er juist een groot gebrek aan kwaliteit is. Regering stop nou eens met die grote wijzigingen en houd dingen eens bij het oude als ze goed werken, maar verbeter ze wel. De tweede fase houdt in een brede algemene vorming en een goede voorbereiding op het vervolgonderwijs. Er heeft al eerder een els gereageerd, was ik dus niet.