DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartDe rol van de gemeente bij de aanpak van huiselijk geweld stond centraal tijdens het congres.

Geweld Werkgroep TV-geweld protesteert tegen gruwelijke beelden. Voor het downloaden van een pdf-file heeft u Adobe Reader nodig. Het programma Aanpak huiselijk geweld loopt per 1 januari 2008 af. Oorkonde voor kindervideo moet kwaliteit verbeteren. Er is informatie toegevoegd over het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Hersenen reageren zelfde op virtueel en echt geweld. Mediavaardigheden aanleren hoort thuis in het onderwijs. Meer en meer gemeenten zijn bezig met de aanpak van huiselijk geweld. Het loopt bij dieren ook niet zo uit de hand zoals bij mensen.

Media-opvoeding kan helpen bij het voorkomen van geweld door jongeren. Grootschalig project over mediagedrag van jonge kinderen. Brief over cultuur van vrede en geweldloosheid aan minister Hermans. Lid van de VPRO? Dan ben je automatisch lid van Backstage.

Duizenden mensen hebben sindsdien meegedaan aan stille tochten tegen geweld. Indien iemand kan helpen, dan willen wij graag onze medewerking verlenen. Geweld is met opzet schade toebrengen aan mensen, dieren of dingen. Convenant tussen Nicam en Commissariaat ondertekend. Sinds eind jaren negentig kennen we het begrip zinloos geweld. Deze pilots zijn uitgevoerd onder begeleiding van het Verwey Jonker Instituut.

De rol van de gemeente bij de aanpak van huiselijk geweld stond centraal tijdens het congres. Vier programma's nader bekeken door de Kring van Kritische Kijkers. Werkgroep TV-geweld verlangt limitering uren geweld op TV. Jonge kinderen sprongen te hardhandig met de beestjes om. Speciale code waarschuwt voor seks en geweld op tv.