DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartDe vakken van deze opleiding zijn bestemd voor iedereen die (alsnog) zijn of haar ontbrekende HAVO-certificaten of het volledige HAVO-diploma wil halen.

Havo Opleiding Als je ervoor kiest om je volledige HAVO-diploma te behalen, moet je voor je examen een profielwerkstuk maken en presenteren. Merk je dat je bepaalde onderdelen extra moet oefenen, dan kun je de uitgebreide leerstof bestuderen. De vakken die in een tweejarig traject gegeven worden beslaan de stof van de volledige bovenbouw Havo. Dit geldt voor alle vakken die op deze manier zijn opgebouwd. Voor het volgen van deze opleiding heb je geen vooropleiding nodig. Het profielwerkstuk dient te gaan over een onderwerp dat hoort bij één van de gekozen profielvakken.

Een overzicht van de studieduur en de kosten per HAVO-vak vind je hier. Je kunt daarom examen doen in Frans 1 of Frans 1,2, waarbij Frans 1 een deel van het totale vak Frans 1,2 omvat. Zo is je opleiding prima te combineren met je baan.

Deze profieleisen zijn gekoppeld aan de studielast. Sommige vakken zijn gesplitst in twee delen, aangegeven door de cijfers 1 en 2. De precieze opbouw per vak kun je lezen in de vakinformatie die je van Informatie Beheer Groep ontvangt, nadat je je daar hebt aangemeld voor het examen. Stap voor stap wordt naar het examenniveau toegewerkt. Volg bij voorkeur eerst het vak Wiskunde voordat je met het vak Economie, Natuurkunde of Scheikunde begint. Vanaf september 2007 volg je aan boord van The Scholar Ship een semester lang een internationale studie waarbij je alle continenten aandoet.

Het centraal schriftelijk examen wordt afgenomen in mei en is identiek aan de op de scholen afgenomen centrale examens en vindt ook op hetzelfde moment plaats. Het is een goede voorbereiding voor functies op het middenkaderniveau. Voor weer andere vakken heeft hij een advies gegeven.

Vragen hierover dienen naar behoren te worden beantwoord. Om dit doel te bereiken wordt veel aandacht besteed aan begeleiding. Ik wil graag weten wat er zoal te koop is op studiegebied.