DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartDe veranderingen in de 2e fase van het voortgezet onderwijs zouden per 1 augustus 2007 moeten ingaan.

Vwo 2e Fase Daarom wordt voorgesteld een aantal deelvakken samen te voegen tot volledige vakken. Op 16 augustus is EduPoort geopend, een digitaal loket waarmee online leermiddelen ontsloten worden. Collectie van het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging. De politieke tekeningen van Peter van StraatenDe leerlingen bekijken tekeningen die te maken hebben met Nederlandse politieke kwesties van de afgelopen drie decennia. Er is dan alleen nog een rijksoctrooi van maximaal twintig jaar.

Hier kunt u zich inschrijven voor de Nieuwsbrief Regering. Porta Mosana is een jonge en ondernemende school met een rijke traditie. De keus van je leven! De positie van meisjes en vrouwen, 1960 -1990Deze les geeft zicht op de veranderingen van de positie van de vrouw.

Rondom Van HeutszEen les over het koloniale verleden van Nederlands-Indie in de periode 1860 -1930. Blijf op de hoogte en kijk regelmatig in het onderwijsnieuws. Door de veranderingen krijgen scholen, leraren en leerlingen meer ruimte voor eigen keuzes. Een school die middenin het hier en nu staat en onderwijs biedt dat kinderen van deze tijd aanspreekt. Zowel leerlingen, ouders als teamleden kunnen specifieke problemen kenbaar maken bij de mentor of teamleider, die op hun beurt het zorgadviesteam om advies kunnen vragen. PropagandaDeze les is een spannend spel over de Tweede Wereldoorlog.

In de begeleiding van leerlingen hebben alle personeelsleden een taak. De volgende punten hebben een definitieve plaats gekregen in de wijzigingen van de wet. Deze mogen nimmer, analoog noch digitaal, worden vermenigvuldigd.