DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartDen Haag DigiCity biedt links, nieuws, weer en diverse andere informatie uit de regio Den Haag.

Scholen Den Haag In de kleuterklas krijgt het kind de ruimte en de tijd om te spelen en op die manier ontwikkelt het kind zich op verschillende gebieden. Daarnaast is er materiaal om te tekenen, te handwerken of te knutselen. Het weekritme legt accenten door bepaalde dagen met een vaste activiteit te verbinden bv. Aan de hand van vastgestelde criteria wordt in het didactisch overleg bepaald of er aanleiding is voor speciale zorg. Ten slotte zijn er nog vakleerkrachten voor bijvoorbeeld euritmie, gymnastiek, muziek, handwerken en godsdienst, die op vaste tijden in de klas komen. In de zesde klas 11-12 jaar staan de Romeinen centraal.

Pedagogische Algemene Leden Vergadering op 11 februari, 20. Het aanbod van natuurlijk materiaal geeft het kind de zintuiglijke ervaring die voor zijn ontwikkeling nodig is. Buiten wordt er gespeeld op het klimrek, met karren gereden, in de zandbak gespeeld, geschommeld enz. In de kleuterklas tot en met de tweede klas wordt gewerkt met zgn. Zeker honderdduizend Koreanen trotseerden dit weekend ijskoude tempraturen om te gaan ijsvissen. De vorm, kleur en aankleding van de kleuterklas zijn zo gekozen dat het kind zich geborgen kan voelen.

In de derde klas 8-9 jaar staat het Oude Testament centraal, in de vierde klas 9-10 jaar de Germaanse mythologie. Er zijn ook klassen die direct na het binnenkomen beginnen met het vrije spel. Dit soort ontdekkend en interactief leren van de periode wordt altijd door de eigen leerkracht gegeven. Een konijnenplaag in sportpark Harga in Schiedam zorgt voor grote problemen bij de drie voetbalclubs die gebruik maken van het sportveld. De leerlingen van de klassen 1 tm 5 plaatsen hun fietsen in de fietsenkelder; de 6e klas in de rekken op de parkeerplaats aan de Abbenbroekweg. De leerlingen van de 3e klas hebben zwemles op een vast roosteruur in de week. Gewoonlijk wordt hetzelfde verhaal enkele weken achter elkaar verteld.

Of de kinderen de leerstof beheersen wordt ook diagnostisch getoetst. Iedere ochtend is ingedeeld volgens een vast patroon. En natuurlijk leer je ook spellen en zinsontleding. Wanneer de kelder gesloten is kunt u de sleutel bij het kantoor afhalen. Het vrije spel neemt een belangrijke plaats in gedurende de ochtend. In de eerste klas 6-7 jaar zijn het de sprookjes die centraal staan. De kracht van de taal hoor je in verhalen en door ze zelf te vertellen, bij het toneelspel, door het opzeggen van gedichten en door gedichten te maken. Nadat de ouders afscheid hebben genomen, begint de dag in de kring met het zingen van liedjes en een ochtendspreuk en daarna kringspelen of een ochtendspel.

De volgorde van de activiteiten per dag kan verschillen per klas. De vakken euritmie en vormtekenen kent alleen de vrijeschool. De vaste volgorde geeft veiligheid en vertrouwen en brengt structuur aan in de dag. Aan het eind van de dag komen de kinderen bij elkaar in de kring en wordt door de kleuterleidster een verhaal verteld. Een uur lang spelen de kinderen, daarna verzamelt de kleuterleidster de kinderen met een liedje of een spelletje om daarna samen de klas op te ruimen.