DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartDeze regeling wijst de exameneenheden aan voor de algemene vakken in het vmbo die centraal worden geëxamineerd.

Examen Vmbo 2006 Zie voor een actuele stand van zaken het onderwerp 'exameneenheden'. In de bijlage bij de regeling wordt het onderdeel geschiedenis en staatsinrichting vervangen door de bijlage bij deze regeling. Bij het centraal examen 2007 zijn de hulpmiddelen toegestaan zoals opgenomen in deze regeling en bijbehorende bijlagen. Tijdens die conferentie krijgen scholen informatie over zowel lopende als toekomstige ontwikkelingen. Uitgebreide informatie over de correctie van open vragen is te vinden in de toelichting 'De correctie van open vragen in de examens moderne vreemde talen'. Van deze plaatsing zal mededeling gedaan worden in de staatscourant.

Informatie over lopende en toekomstige ontwikkelingen tijdens een eendaagse conferentie over de examens in het voortgezet onderwijs. Bovendien kunnen deelnemers met elkaar van gedachten wisselen, én met de mensen van organisaties die bij de examens betrokken zijn.