DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartDit geldt niet per definitie voor ADHD-kinderen met een hoog IQ.

Er is een categorie ADHD'ers met een lager dan gemiddeld IQ. Volwassenen dienen daarom goed en zorgvuldig te luisteren en te kijken naar nieuw-geborenen, om niet de boodschap te missen waarmee deze nieuwe mensen ter wereld komen. Het is een groot misverstand te denken dat ADHD'ers dom zijn, er zijn er zelfs hoogbegaafd. Deze stoornissen veroorzaken vooral op school moeilijkheden, die nog kunnen worden verzwaard indien het kind moeite heeft de belangrijke zaken te onderscheiden van de minder belangrijke hetgeen als een leerstoornis kan worden gezien. Buitelaar, de psychiater en ADHD-deskundige Sandra Kooij.

Als uw kind een ADHD-diagnose krijgt, zorgt dat soms voor een onverwachte opluchting. En vice versa, want de omgeving wordt onrustiger door het kind. Sommige ADHD'ers kunnen zich ook zonder enige vorm van afleiding niet concentreren op een onderwerp. Ze kunnen dan boos zijn opzichzelf en zich heel schuldig voelen, vervolgens wordt echter weer even ondoordacht gehandeld.

Of je nu opvoedkundige bent, of kinetisch therapeut, of docent klassieke dans, of psycho-analiticus, in de begeleiding van kinderen is het je taak om niets anders te doen dan luisteren. Tenslotte werden alle plussen en minnen werden opgeteld. Dit perspectief is volgens hem gezonder voor kinderen dan de gangbare benadering. Leg een kind uit wat er is misgegaan bij een ruzie, zodat het kan leren van die ervaring. Maar helaas willen volwassen niet verslagen worden en zeker niet door kinderen in het beheersen van structuren.

Jan Buitelaar, kinderpsychiater en ADHD-deskundige. Verwoord de emoties van het kind agressie, angst, verdriet en geef daarmee erkenning en begrip. Bij 9 van de 12 kinderen worden grote verbeteringen waargenomen. Des te groter de chaos en hoe radelozer de ouders zijn, des te chaotischer en onhandelbaarder wordt het kind, deze negatieve spiraal leidt soms tot erntige explosies, en helaas gaan veel huwelijken hier aan onderdoor.