DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartDit portret laat zien hoe er in groep 3 (Veilig leren lezen) gewerkt wordt.

Leren Lezen Twijfelachtige methoden, zoals twee zinnen tegelijk lezen, of met een slingerbeweging door een tekstkolom gaan. Elke dag met een mandje vol lekkers door het grijze bos. Ook het voorlezen door ouders thuis kan een bijdrage leveren.

Door eerst dit verband te leggen, voorkom je dat notenlezen een typecursus wordt. Ze kunnen de zinloze woorden niet snel genoeg ontcijferen. Het uit het hoofd leren tellen gaat niet terug op een taakstelling uit het OOO. En ga voor extra informatie over het voorleesproject naar voorleesvogel. Aan het noten lezen wordt zowel in de BMO-les als in de pianoles aandacht besteed. Agnes Amelink vertelt deze geschiedenis aan de hand van familieverhalen.

Zo'n keer of vijf per week gedurende 10 minuten lezen moet voldoende zijn. Bij een zwakke lezer die nog moeite heeft met bijv. Eigenlijk wordt dan het begrijpend lezen ingeschakeld. Aan het begin van een muziekstuk staat de maatsoort.

Er zijn nogal wat claims in omloop met betrekking tot technieken om sneller te lezen. Maar vanaf dat moment loopt de situatie pas echt uit de hand. Als je studeert door de volledige tekst lineair te lezen merk je al snel dat je je concentratie verliest en dat je geen nieuwe informatie meer opneemt. Gebruik de kennis in de leerstof om alledaagse gebeurtenissen te interpreteren. Deze technieken betreffen slechts de oppervlakkige aspecten van het lezen.

Om voor te lezen vanaf 5 en om zelf te lezen vanaf 7 jaar. Basisschool Beatrix heeft deelgenomen aan het BOV-project. Sneller lezen begint met kritisch selecteren wat je wilt lezen. Deze interessante infographic vond ik, natuurlijk, in Japan. Liefde voor lezen ontwikkelt je kindje niet vanzelf.