DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartDit versterkt het gevoel voor het normale verloop van zinnen, waardoor ze ook beter in staat zullen zijn tot voorspellend lezen.

Lezen Als je studeert door de volledige tekst lineair te lezen merk je al snel dat je je concentratie verliest en dat je geen nieuwe informatie meer opneemt. De wildcard staat voor 0 of meer willekeurige tekens. Zo'n keer of vijf per week gedurende 10 minuten lezen moet voldoende zijn.

Ongeletterd of analfabeetIemand is ongeletterd of analfabeet als deze persoon 15 jaar of ouder is en helemaal niet kan lezen en schrijven en dit ook nooit heeft geleerd. En met het wisselen van letterlijke en figuurlijke betekenissen. Waarom zou je een heel tijdschrift lezen? Veel tijdschriften bevatten voornamelijk informatie van lage kwaliteit.