DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartDit wordt voorgezet op de Senior School en uitgebreid met Spaans en Duits.

British School Dit wordt voorgezet op de Senior School en uitgebreid met Spaans en Duits. Deze examens worden op verschillende locaties gehouden. Dit heeft zijn weerslag op onze motivatie om ons als school in te spannen een uitgebreid pakket talen aan te bieden, zowel binnen als buiten het normale schoolprogramma. Denk er aan dat mensen ook vermeld kunnen staan onder hun roepnaam of hun meisjesnaam. Formele en informele oudergesprekken vinden het gehele schooljaar plaats. In April zullen wij starten met een aantal extra cursussen 4 of 5 niveaus beschikbaar. Deelnemers kunnen kiezen tussen een algemene cursus of een conversatiecursus. De educatieve voortgang van onze jongste leerlingen wordt gevolgd door een combinatie van voortdurende observaties in de klas en landelijke evaluatietoetsen. Nederlandse lessen vormen een onderdeel van het wekelijkse rooster voor kinderen van de peutergroepen tot en met kinderen in Leerjaar 9. Inschrijving voor deze cursussen vindt plaat op 24 maart 2007, 13.

Hoewel we verschillen in individuele vermogens en prestaties op waarde weten te schatten, verwachten we een gelijkwaardig hoog niveau in gedrag van al onze leerlingen.