DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartDocenten kunnen reageren op vacatures die scholen uit het primair en voortgezet onderwijs hebben geplaatst.

Vacature Primair Onderwijs De afgelopen jaren is er nogal wat veranderd in het voortgezet onderwijs. Bij afwezigheid worden de taken van de duopartner waargenomen. Voor alle typen onderwijs geldt dat je vanuit diverse situaties leraar kunt worden. Hier vind je alle informatie over open dagen van lerarenopleidingen bij jou in de buurt. Is uw vacature eerder vervuld of heeft u inmiddels die nieuwe baan gevonden, meld ons dit dan even. Voorbeelden zijn de functies van sectordirecteur, opleidingsmanager en branchemanager.

Onze scholen verwachten van sollicitanten dat ze met overtuiging het christelijk onderwijs willen dienen en de gereformeerde belijdenis voluit onderschrijven. Centraal in al deze ontwikkelingen is de aandacht voor de loopbaan van de leerling. Bijna 700 scholen verzorgen het voortgezet onderwijs aan ruim 900. Vooropstaat de voorbereiding op hun toekomstige plaats in de maatschappij. Spijtenburg Werving en Advies is voortgekomen uit Brakestein Werving en Advies en werkt niet voor de overheidssector. Amsterdam investeert de komende jaren 250 miljoen Euro in nieuwe, inspirerende schoolgebouwen.

Deeltijd in de vorm van een duobaan kan een oplossing zijn voor uw school en het tekort aan goede directeuren in het algemeen. Op ruim 24 scholen waren de omstandigheden geschikt voor de implemenatie van het DUOjob concept. Detachering van geschikte kandidaten opdat zonder risico kennis kan worden gemaakt met bijvoorbeeld de duobaandirectie. Wilt u de oproep na 6 weken verlengen, vul de gegevens dan opnieuw in.

Spijtenburg Werving en Advies is voortgekomen uit Brakestein Werving en Advies en bemiddelt niet voor de overheidssector. Een stappenplan voor een succesvolle implementatie. Om te bepalen welke informatie voor jou van toepassing is, vragen we je allereerst om aan te geven of je wel of geen lesbevoegdheid hebt. Het is een goede mogelijkheid om meer vrouwen op een managementniveau te krijgen.