DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartDrukke kinderen en kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum hebben het vaak moeilijk op school.

Sommige kinderen zijn in de ogen van hun ouders erg druk. De training omvat zes bijeenkomsten van ieder ongeveer 3 uur. Hij is zelfs rustiger dan de andere kinderen, maar zijn gedachtenwereld is wel anders. Een kind wil weten dat hij ertoe doet voor zijn omgeving, vooral zijn ouders. Het artikel bij Ouders Online gaat over kinderen mensen die niet goed kunnen lezen, terwijl ze niet achterlijk zijn en ook niet dyslectisch. Magnesium is belangrijk bij vrijwel alle functies van het lichaam.

Daarna volgen al snel voor de kinderen in groep 8 spannende tijden, want de CITO-toets komt eraan. Tevens bevordert Creatine de opbouw en het herstel van de spieren. Voor impulsieve kinderen is reflecteren op eigen gedrag en werk extra moeilijk.

Het zijn vaak niet de kinderen die anderen uitsluiten, maar de ouders met hun bekrompen gedrag. Een druk kind is gebaat bij een duidelijke structuur. Handelingsgericht werken met jonge kinderen in risicosituaties. Justine Pardoen is hoofdredacteur van Ouders Online.

Het biedt leerkrachten en hun intern begeleider mogelijkheden om hun kennis en vaardigheden op het terrein van handelingsgericht werken met jonge kinderen in risicosituaties aan te scherpen. Wat doen de ouders van een druk kind eraan en hoe is de begeleiding van bijvoorbeeld IB-ers. De cursussen en trainingen die de LPC-projectgroep Kinderen met speciale rechten heeft ontwikkeld, bieden leerkrachten en begeleiders praktische handreikingen voor het omgaan met deze kinderen.