DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartEen Nederlandse stichting biedt elk regionaal opleidingencentrum 4600 euro aan per Chinees die zij Engels leren.

Deze zomer verschijnt een bijbel in Nederlandse sms-taal. Axel, deel van de gemeente Terneuzen, is veel Vlaamser dan historici aannemen. Het Nederlandse kabinet komt binnenkort met een voorstel om scholieren vanaf groep 5 en 6 Engelse les te geven op school. Reizen met de Hollandse trekschuit en stoomboot in de tijd van Nicolaas Beets eind 19e eeuw.

Het Zeeuws is volgens de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken geen taal, maar een dialect. De Nieuwe Bijbelvertaling NBV, die op 27 oktober van dit jaar verschijnt, zal minder dreigende taal gebruiken. Het Noord Nederlands Orkest schrijft een wedstrijd uit voor liedjes in de Friese, Groningse en Drentse streektaal. In enkele Syrische dorpen, waar nog Aramees wordt gesproken, wordt uitgekeken naar Mel Gibsons film 'The Passion of the Christ, schrijft de Volkskrant.

De Nederlandse verzekeraar Aegon wil alleen nog een officieel jaarverslag in het Engels publiceren. Maar of die opleidingen blijven bestaan, is lang niet zeker, schrijft Knack. Marokkaanse jongens in Antwerpen gebruiken vlot verschillende varianten van het Nederlands. Het gaat slecht met de woordenschat van jonge mensen. De oudste Nederlandse dichtregels zouden volgens mediėvist Frits van Oostrom weleens geschreven kunnen zijn door een vrouw.

De Vlaamse minister Marino Keulen, wil maatschappijen voor sociale huisvesting het recht geven om huurders die geen Nederlands spreken te weigeren. Chinese admiraal Zheng He in de 15e eeuw in Amerika is geweest. Het aantal Belgen dat een taalcursus Chinees wil volgen, is de afgelopen maanden verdubbeld. Veel Vlamingen ergeren zich aan Engelstalige reclamespotjes op radio en televisie, schrijft Het Nieuwsblad.