DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartEen naam van een vak in bijlage 2 heeft betrekking op het vak van die naam in de examens oude stijl, op de examens nieuwe stijl en, waar van toepassing, op deelvakken en hele vakken nieuwe stijl.

Examens Vwo Een naam van een vak in bijlage 2 heeft betrekking op het vak van die naam in de examens oude stijl, op de examens nieuwe stijl en, waar van toepassing, op deelvakken en hele vakken nieuwe stijl. Bereken bij welke bonwaarde de verwachte winst voor een VVV-kantoor zo groot mogelijk is. Voor het examen vwo afnametijdstip 1 is de adviesnorm vastgesteld op 1,3. Vrijstelling kan bij het profielexamen ook worden verleend als voor het desbetreffende vak het eindcijfer 5 of 4 is behaald mits de kandidaat, gezien de uitslagregel, kan slagen.

Informatie over lopende en toekomstige ontwikkelingen tijdens een eendaagse conferentie over de examens in het voortgezet onderwijs. De dochterkern is door de grote halveringstijd vrijwel niet radioactief. De meeste scholen maken de uitslag dan ook donderdagmiddag voor 18.