DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartEen overzicht van de studieduur en de kosten per HAVO-vak vind je hier.

Havo Opleidingen De vakken van deze opleiding zijn bestemd voor iedereen die alsnog zijn of haar ontbrekende HAVO-certificaten of het volledige HAVO-diploma wil halen. De meest actuele informatie over de examens vind je op www. Een overzicht van de studieduur en de kosten per HAVO-vak vind je hier. Voorwaarde voor het verkrijgen van het diploma is tevens dat het profielwerkstuk als voldoende of goed is beoordeeld. Het centraal schriftelijk examen wordt afgenomen in mei en is identiek aan de op de scholen afgenomen centrale examens en vindt ook op hetzelfde moment plaats. Je kunt aan bovenstaande informatie geen rechten ontlenen. Dit geldt voor alle vakken die op deze manier zijn opgebouwd. Voor het volgen van deze opleiding heb je geen vooropleiding nodig. Het is een goede voorbereiding voor functies op het middenkaderniveau. Je kunt daarom examen doen in Frans 1 of Frans 1,2, waarbij Frans 1 een deel van het totale vak Frans 1,2 omvat.

Helikopters te ontwikkelen en leerlingen daarvoor op te leiden. Sommige vakken zijn gesplitst in twee delen, aangegeven door de cijfers 1 en 2. Dit profiel bereidt voor op studies op een breed economisch en maatschappelijk terrein. Wiskunde A1 mag worden vervangen door Wiskunde A1,2 of Wiskunde B1 of Wiskunde B1,2. Merk je dat je bepaalde onderdelen extra moet oefenen, dan kun je de uitgebreide leerstof bestuderen. Stap voor stap wordt naar het examenniveau toegewerkt. Volg bij voorkeur eerst het vak Wiskunde voordat je met het vak Economie, Natuurkunde of Scheikunde begint. Je wilt flexibel studeren, maar je wilt ook de hoogste kwaliteit. De precieze opbouw per vak kun je lezen in de vakinformatie die je van Informatie Beheer Groep ontvangt, nadat je je daar hebt aangemeld voor het examen.

Volg bij voorkeur eerst het vak Scheikunde voordat je met het vak Biologie begint. De examens worden volgens de richtlijnen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap afgenomen. Inschrijven of examen doen in Frans 2 is dus niet mogelijk. Het examen is vrijwel altijd verdeeld in een centraal schriftelijk examen en een commissie mondeling examen.