DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartEen particuliere basisschool moet dus worden erkend.

Particuliere Scholen Biedt het door de overheid gefinancierde onderwijs niet wat ouders voor hun kinderen wensen, dan kunnen zij hen naar een particuliere school sturen of een eigen school oprichten. Minister Van der Hoeven OCenW doet dit voorstel in een notitie aan de Tweede Kamer. Een particuliere basisschool moet dus worden erkend. Association of Spanish Schools in Málaga, Association of Spanish Schools in.

Een voorwaarde is dat leerplichtige kinderen naar een voor de leerplicht erkende school gaan. Er is dan alleen nog een rijksoctrooi van maximaal twintig jaar. Volgens artikel 23 van de Grondwet mag iedereen in Nederland een school oprichten.

Ouders kunnen dit eisen wanneer ze vinden dat het reguliere onderwijs niet strookt met de levensvisie van het gezin. De school zal dus moeten beginnen met leerlingen die van de rechter vrijstelling van de leerplicht hebben gekregen. Hier kunt u zich inschrijven voor de Nieuwsbrief Regering.