DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartEen toelichting voor examencorrectoren bij het nakijken van de open vragen in de eindexamens moderne vreemde talen voor vmbo, havo en vwo.

Eindexamens Oefenen Een toelichting voor examencorrectoren bij het nakijken van de open vragen in de eindexamens moderne vreemde talen voor vmbo, havo en vwo. Informatie over kwaliteitszorg in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. Examenopgaven? Ja die dingen waarvan iedere docent zegt dat je ze veel en goed met oefenen. Informatie over instrumenten voor het observeren en volgen van jonge kinderen. Nu nog een manier vinden om mijn rugtas op te hangen zonder vlaggenstok. Dit artikel gaat nader in op aspecten van competentiegericht beoordelen.

De meeste scholen maken de uitslag dan ook donderdagmiddag voor 18. Praktijktoetsen zijn een middel om de ontwikkeling van vaardigheden te bevorderen en vast te stellen. DaisyDaisy Digital Accessible Information System is een systeem waarbij u gesproken lectuur digitaal op cd ontvangt.