DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartEr worden vrij veel vragen gesteld via Het Examenblad over het rooster 2007.

Er worden vrij veel vragen gesteld via Het Examenblad over het rooster 2007. Bij het centraal examen 2007 zijn de hulpmiddelen toegestaan zoals opgenomen in deze regeling en bijbehorende bijlagen. Het rooster tweede tijdvak 2007 wordt gepubliceerd in de maartmededeling 2007. Informatie over lopende en toekomstige ontwikkelingen tijdens een eendaagse conferentie over de examens in het voortgezet onderwijs.

Een naam van een vak in bijlage 2 heeft, waar van toepassing, betrekking op deelvakken en hele vakken nieuwe stijl. Onze Minister stelt een centrale examencommissie vaststelling opgaven in. Onze Minister geeft regels voor de vergoeding van de kosten en voor de beloning van de leden van de centrale examencommissie vaststelling opgaven.