DE LESSENAAR

Alles over en voor School.

Een school is pas goed als de directeur niets doet,
de leraren weinig en de leerlingen alles.

Jan LigthartEr wordt minstens een examen per maand georganiseerd.

Gmdss Examen Er wordt minstens een examen per maand georganiseerd. De eventuele rechtsnorm op basis waarvan de verwerking van de gegevens voor de dienst wordt toegelaten zal eveneens expliciet worden meegedeeld in de privacyverklaring van elke specifieke dienst. Hoewel de Federale overheid alle mogelijke inspanningen levert om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen, is een effectieve bescherming natuurlijk enkel mogelijk indien u zelf ook de nodige maatregelen neemt om uw privacy te vrijwaren. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar . Na de opleiding ontvangt u van de erkende school een attest.

Ze zullen nooit worden gebruikt om een profiel van de burger op te stellen. Afhangende van het veiligheidsniveau zal u dan gevraagd worden om een aantal gegevens over te maken met het oog op uw registratie, identificatie en authentificering. De overheidsdiensten die dit in het kader van hun taken toch doen, zullen dit aangeven in een bijkomende verklaring.